Աբստրակտ արվեստի ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ երեք քաղաքներում. ԳՅՈՒՄՐԻ - 31 հոկտեմբեր – 15 նոյեմբեր, 2015թ. ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ – 27 նոյեմբեր – 12 դեկտեմբեր, 2015թ. ԵՐԵՎԱՆ – 25 դեկտեմբեր – 25 հունվար, 2016թ.

Реклама